02/07/2020
Политика за здравеопазване и трудова безопасност 

08/05/2018

Фирма ОРБИТ ЕООД, в съответствие с Политиките на ОРБИТ ГРУП – Декларира с отговорност и загриженост, спазването и покриването на две нови фирмени Политики.

Политика на фирмата срещу подкупи и корупционни практики
Политика по защита на лични данни

10/09/2015

Ресертификация на стандарта ISO 9001.
Сертификация на стандарта ISO 14001.
Сертификация на BS OHSAS 18001.

08/07/2015

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
Внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа и околната среда, съгласно BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004 в "ОРБИТ" ЕООД

Уважаеми партньори и колеги,
С настоящето писмо Ръководството на "ОРБИТ" ЕООД Ви уведомява за своето решение доброволно да надгради Системата си за управление на качеството, като внедри, сертифицира и поддържа Система за управление на здравето и безопасността при работа и околната среда, съгласно BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004.


02/06/2015

Пълна акредитация по международният стандарт за сигурност TAPA FSR Class.A
Успешна ресертификация с валидност до Юни 2018г.
Сертификат

07/05/2015

Пълна акредитация на FIDI FAIM plus
Успешна ресертификация с валидност до Май 2018г.
Сертификат

04/05/2015

Въвеждане на Фирмени Политики във фирма ОРБИТ ЕООД, като част от Общи Политики на OB Group

Политика за здравеопазване и трудова безопасност 
Политика за опазване на околната среда
Политика по качеството
Политика за посетители
Процедура първа долекарска помощ
ПОЛИТИКА ЗА КОРПОРАТИВНА ОБЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
Политика за сигурност
Ръководни принципи
 

03/08/2012 

Приключи ресертификационният одит на СУ на качеството по стандарта ISO 9001 във фирма Орбит ЕООД, проведен от одиторска компания Бюро Веритас, които на заключителното заседание дадоха висока оценка за качественото управление, контрол и проследимост на дейностите и документацията в организацията и отличната компетентност, с която разполага персонала. На базата на всички тези аргументи, одиторската компания Бюро Веритас даде съгласието си за подновяване на Сертификата ISO 9001:2008 за срок от 3 години на фирма Орбит ЕООД.

02/12/2010

ORPHEE BEINOGLOU АД е оценена от ICAP и отличена със сертификат "Най-стабилни компании в Гърция".

23/4/2010


Dear Business Partners,


It is with great pleasure and pride that we would like to inform you that our Chairman, Mr. Orphee Moschopoulos-Beinoglou, became on 15 April 2010 the Chairman of the International Federation of International Removers (FIDI) based in Brussels.

FIDI was founded in 1950, and is the organization responsible for overseeing the International Removals Industry. In this capacity, it aims to control, develop methodologically and guide this business sector in order to ensure and improve the quality of services offered by its members. FIDI is a non-profit making organization.

FIDI is internationally recognized both in the European Union and other markets throughout the world as being the industry’s leading authority, representing more than 500 companies in 120 countries. 

It is the first time that the Chairman of FIDI has been selected from such a small country, both commercially and in population, as Greece and the region which we are representing covering our Orbit branches

The Board of Directors of
ORPHEE BEINOGLOU INTERNATIONAL FORWARDING S.A.


Всички права запазени© ::: Разработено от ИриДа Дизайн- 2009