За нас

Основната цел, които следва нашата фирма, е:

"Да запазим и постоянно да разширяваме позициите си на пазара, посредством точно определяне на настоящите и потенциалните изисквания на Клиента и постоянно увеличаване на неговата удовлетвореност."

ORBIT Ltd. International Forwarding & Moving е създадена през 1994 г. като български офис на Orphee Beinoglou S.A., Гърция.

Нашето Лого ОРБИТ се разпознава като абривиатура OR.B.I.T. (Orphee Beinoglou International Transports).

История:

1998 г. – Получава членство на HHGFA.
1999 г. – Става лицензиран Митнически Агент от Министерството на Финансите и Главна Митническа Дирекция.
2000 г. – Открива склад  под митнически контрол, собственост на компанията.
2001 г. – Стартират проектите за услуги с добавена стойност – процедури като подбор, преопаковане и дистрибутиране в цяла  България.
2002 г. – Получава членство на BFNA и FIATA.
2002 г. – Създава собствен автомобилен парк за обслужване на логистичните проекти и дистрибуцията в рамките на България.
2003 г. – Пълна акредитация по ISO 9001:2000 от BVQI.
2003 г. – Открива нов офис и складова база - Логистичен център - Аерогара София
2004 г. – Става лицензиран IATA CARGO Агент.
2004 г. – Пълна акредитация по FAIM-ISO, FIDI и OMNI, IELA, ICEFAT.
2004 г. – Пълна акредитация по TAPA –  FSR  Class A от SGS Bulgaria
2005 г. – Получава членство на RIME - Records Information Management Europe.
2006 г. – Пълна акредитация по TAPA –  FSR  Class A от SGS Bulgaria
2006 г. – Пълна акредитация по FAIM-ISO
2006 г. – Пълна акредитация по ISO 9001:2000 от Bureau Veritas Certification
2008 г.
– Завършено разширението на Логистичния център на Орбит ЕООД разположен в района на Летище София.
2008 г. – Пълна акредитация по FAIM-ISO
2009 г. – Пълна акредитация по ISO 9001:2008 от Bureau Veritas Certification
2010 г. – Пълна акредитация по TAPA –  FSR  Class A от Bureau Veritas Certification
2010 г. – Пълна акредитация по FAIM-ISO
2011 г. – Пълучава членство в UniGroup Worldwild UTS 
2012 г. – Пълна акредитация по TAPA FSR, Class A, FIDI FAIM Plus, And ISO 9001:2008


 

  

Пълно фирмено представяне

 

  

 


Всички права запазени© ::: Разработено от ИриДа Дизайн- 2009