Специален транспорт и извънгабаритни товари

 1. Транспорт на извънгабаритни и тежки товари
  - Орбит ЕООД има дългогодишен опит в транспорта на тежки и извънгабаритни товари
  - Преди извършване на транспорта планираме всички възможни маршрути за движение съвместно с контролиращите      транспорта институции и организираме получаване на маршрутните разрешителни за движение и последващия ескорт на товарите 
   
 2. Ескортиране на специалните транспорти на тежки и извънгабаритни товари
  - Организираме ескорта на тежки и извънгабаритни товари на територията на България с наши превозни средства
  - Предлагаме добър сервиз по време на  ескорта на тежки и извънгабаритни товари
  - Нашите служители са добре подготвени професионалисти с голям опит
   
 3. Разрешителни за движение на тежки и извънгабаритни товари
  - Можем да извършим вместо Вас подготовка и съгласуване на маршрутните разрешителни за движение съвместно с всички контролиращи транспорта институции.
   
 4. Проучване на подходящ маршрут за движение
  - Пътното проучване е важна част от фактическото транспортиране на тежки и извънгабаритни товари
  - Ние можем да ви предложим подходящия маршрут за движение като го съгласуваме с всички институции, стопанисващи пътната мрежа на България - да определим всички пътни съоръжения и ограничения по маршрута и начини за тяхното преодоляване.

 

Контакт с отдела:

Венцислав Димитров, Manager Special Transport & Project Dpt , +359 2 970 63 10, mobile +359 898 66 90 02,  vdimitrov@orbit.bg

 

 

 

 

 


Всички права запазени© ::: Разработено от ИриДа Дизайн- 2009