Ние формирахме екип от  млад и динамичен персонал с доказан опит в съвременните логистични и транспортни методи.
Членове от екипа на Орбит са сертифицирани от FIATA, IATA, НСБС, съща както и от Главна Митническа Дирекция на България.
Орбит ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2008.
Системата за управление на качеството (СУК) съгласно стандарта ISO 9001, обхваща от първостепено значение:

ОРБИТ ЕООД осигурява равни възможности, справедливо и безпристрастно третиране в областта на заетостта за всички лица, независимо от раса, цвят, религия, пол, национален произход, възраст, увреждане, политическа принадлежност, семейно положение, или сексуална ориентация.
 

Орбит ЕООД се ангажира с непрекъснат процес на подобряване във всички области на системата за качествено управление.
Орбит ЕООД се ангажира да предоставя услуги при постоянно удовлетворяване изискванията на Клиентите.

Контакт с отдела:

jobs@orbit.bg

 

 

 


Всички права запазени© ::: Разработено от ИриДа Дизайн- 2009