Непрекъснатa грижа за постоянно развитие на екологичната култура, повишаване на личната отговорност и ангажираност на персонала за опазване на околната среда.               
               
Ангажимент от страна на бизнес партньорите да спазват въведените високи стандарти за опазване на околната среда.               
               
В днешния свят, опазването на околната среда e oтговорна грижа за всички. В отговор на това ние решихме да управляваме и следим въздействието на нашата дейност върху околната среда.               
               
За тази цел ние имаме документирана екологична политика, която включва:               
               
Процедура за сортиране на отпадъчни опаковъчни материали и отпадъчни материали получени в резултат на дейността в офисите.               
               
Ефикасно рецикклиране на отпадъчни материали чрез сключване на договор с фирма за рециклиране.               
               
Система за количествено определяне на общата сума на рециклирани опаковъчни материали  и отпадъци в офиса.               
               
Закупуване на нови опаковъчни материали от източници, където те са произведени от 100% рециклирана хартия , които материали са с логото на рециклирани материали.               
               
Обслужване и поддръжка на собствения автопарк от превозни средства само в оторизирани сервизи.               
               
Процедура за управление на консумацията на енергия, включително електричество, вода и гориво в потреблението.               
               
Персонала е запознат и участва активно в тази политика. 

ПОЛИТИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА            
 


Всички права запазени© ::: Разработено от ИриДа Дизайн- 2009